Songtext

Aussenriess

 

 

BIN A HANDWERKSGSELL A GUADER

MOG DE BRAVEN UND DE LUADER

 

BLOSS DE BRAVN SAN DA ZBRAV

UND DE LUADER GRIANG NED GNUA

LASST DI GWIESS KOA AUG NED ZUO DOA

WERST SCHE MIAD SEI IN DA FRUAH

 

BIN A MUSIKUS A LIABER

BACK DE TÖCHTER GLEI BEIM MIADER

 

TÖCHTER HI, TÖCHTER HER

HOST GLEI OANE BEI DER HAND

LASST AS EINE IN DEI LEBM

BRINGST DA SLEBM GLEI DURCHANAND

 

BIN A BAUERSBURSCH A GSCHEIDER

I MOG DE VIECHER UND DE WEIBER

 

BIST A GSCHEIDER BIST A GFEIDER

STEHST BEIM MELCHA IN DA FRUAH

DES ALOA BRINGT DIE NED WEIDER

A BISSAL SPASS GHEART A DAZUA

 

UND DER SCHREIBTISCHHENGST VO FRIAHRER

MOG DE BLONDEN NO VUI LIABER

 

MOGST A BLONDE MOGST A SCHWARZE

MOGST A BRAUNE MOGST DE GREA

BIST A JUNGGSELL FÜR DEI LEBM LANG

GIBST DEI FREIHEIT GWIESS NED HER

 

 

 

<< zurück